MAPECOAT TNS PAINT

Share:


MAPECOAT TNS PAINT

English Product Description:

As a leading distributor and wholesaler, MAN KIAN HARDWARE & TRADING SDN BHD, introduces you to the pinnacle of surface coating solutions - MAPECOAT TNS Paint. This coloured paint establishes an impressively smooth finish on both indoor and outdoor surfaces while maintaining a formidable resistance to wear and tear.

Constructed with an acrylic resin in water dispersion, MAPECOAT TNS Paint is perfect for a myriad of surfaces including porous cement, asphalt, and concrete. It revitalizes tennis courts, multi-purpose playing fields, pedestrian areas, and cycle tracks with its vibrant colours and steadfast durability.

With MAN KIAN HARDWARE & TRADING SDN BHD, quality and durability meet aesthetics, allowing you to provide the best for your own customers. Trust in our expertise and the superiority of MAPECOAT TNS Paint, leaving a lasting impression on every surface it graces. Elevate your projects with MAN KIAN HARDWARE & TRADING SDN BHD today!

Malay Product Description:

Sebagai pengedar dan pemborong terkemuka, MAN KIAN HARDWARE & TRADING SDN BHD memperkenalkan anda kepada puncak solusi pelapis permukaan - MAPECOAT TNS Paint. Cat berwarna ini menghasilkan finish halus yang mengagumkan pada permukaan dalam dan luar sambil mengekalkan ketahanan menentang haus dan koyak.

Dibuat dengan resin akrilik dalam dispersi air, MAPECOAT TNS Paint adalah sempurna untuk pelbagai permukaan termasuk simen berpori, asfalt, dan konkrit. Ia meremajakan gelanggang tenis, padang permainan pelbagai tujuan, kawasan pejalan kaki, dan trek basikal dengan warna-warnanya yang ceria dan ketahanannya yang gagah perkasa.

Dengan MAN KIAN HARDWARE & TRADING SDN BHD, kualiti dan daya tahan bertemu estetika, membolehkan anda memberikan yang terbaik untuk pelanggan anda sendiri. Percayalah kepada kepakaran kami dan keunggulan MAPECOAT TNS Paint, meninggalkan kesan yang kekal pada setiap permukaan yang disentuhnya. Tingkatkan projek anda dengan MAN KIAN HARDWARE & TRADING SDN BHD hari ini!

Chinese Product Description:

作为领先的分销商和批发商,MAN KIAN HARDWARE & TRADING SDN BHD 向您推介表面涂层解决方案的尖端 - MAPECOAT TNS涂料。这种彩色油漆在室内外表面上均能产生令人印象深刻的光滑效果,同时保持出色的抗磨损性。

MAPECOAT TNS涂料采用水分散的丙烯酸树脂制造,非常适合多种表面,包括多孔水泥、沥青和混凝土。它以其生动的颜色和坚固的耐久性,为网球场、多功能活动场地、步行区域和自行车道带来活力。

选择MAN KIAN HARDWARE & TRADING SDN BHD,质量和耐用性会碰撞出美学,让您为自己的客户提供最好的体验。相信我们的专业知识和MAPECOAT TNS涂料的卓越品质,成为每个接触到其的表面上留下持久印象的保障。立即选择MAN KIAN HARDWARE & TRADING SDN BHD,提升您的项目!


Untitled


 Inquiry - MAPECOAT TNS PAINT